Program i dokumenta

Raspored

Ukoliko ste već posećivali ovu internet stranicu, preporučujemo vam da osvežite stranicu kako biste mogli da vidite ažurirane sadržaje.

Ponedeljak, 24. maj

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Otvaranje seminara
 • Plenarna sala

  Tipologija diktatura i ekstremističkih ideologija u dvadesetom veku
  Goran Miloradovic, Institute of Contemporary history
 • Pauza za kavu
 • Radionica 1

  Zašto je važno negovati kulturu sećanja u nastavi?
  Dejan Ristic
 • Radionica 2

  Kako se nositi sa teorijom zavere?
  Fabrice Teicher, Mémorial de la Shoah
 • End of the working day

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta

Sreda, 26. maj

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Izveštaji predstavnika grupa o prethodnom radnom danu
 • Plenarna sala

  Logor u Jasenovcu
  Goran Hutinec, Zagreb university
 • Pauza za kavu
 • Radionica 1

  Broj žrtava u ustaškim logorima
  Dragan Cvetkovic, Museum of Genocide
 • Radionica 2

  Multiperspektivnost u podučavanju o holokaustu
  Snezana Pavlovic, Ministry of Education
 • End of the working day

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta

Petak, 28. maj

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Izveštaji predstavnika grupa o prethodnom radnom danu
 • Plenarna sala

  Iskrivljavanje činjenica o Holokaustu
  Robert Williams, USHMM
 • Pauza za kavu
 • Radionica 1

  Nova tumačenja Albuma iz Aušvica
  Tal Bruttmann, EHESS
 • Radionica 2

  Humor kao izvor podučavanja o holokaustu – poteškoća ili profesionalni izazov?
  Valerija Turk - Presečki, gimnazija u Daruvaru
 • End of the working day

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta

Četvrtak, 3. jun

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Izveštaji predstavnika grupa o prethodnom radnom danu
 • Plenarna sala

  Genocid nad Sinti Romima
  Milovan Pisarri, Centar za primenjenu istoriju
 • Pauza za kavu
 • Radionica 1

  Nova tumačenja Albuma iz Aušvica
  Jacques Olivier David, Mémorial de la Shoah
 • Radionica 2

  Izgradnja modela lekcije / Radionica
  Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Zaključci

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta