KODEKS PONAŠANJA

PremC je profesionalni organizator konferencija iz naučnih oblasti koji svim učesnicima ukazuje poštovanje i obezbeđuje sigurno i inkluzivno okruženje, bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, invaliditet, izgled, etničku pripadnost, rasu, nacionalno poreklo, starost, religiju ili bilo koje druge zaštićene kategorije prema važećim zakonima. Od svih učesnika (predavača, izlagača i osoblja), očekuje se da se ophode sa uvažavanjem i poštovanjem prema učesnicima ili svima ostalima koji su uključeni u online konferenciju.

Ako su učesnici dobili personalizovane akreditive koji im omogućavaju pristup online konferenciji, ti akreditivi su lični i neprenosivi.

Učesnici su dužni da koriste svoj računar ili tablet za prisustvovanje sastancima. Prisustvo putem mobilnog telefona je zabranjeno.

Sesije koje tokom konferencije idu uživo biće moderirane. Od govornika se očekuje da poštuju odluke moderatora pri odabiru pitanja ili komentara, upravljanju vremenom sesija itd.

Učesnici su dužni da poštuju privatnost drugih učesnika i da se uzdrže od bilo kakvog neovlašćenog ili nepoželjnog snimanja ili fotografisanja, uključujući snimanje svih posrednih ili neposrednih interakcija ili elektronskih poruka koje učesnici sastanka razmenjuju. Učesnicima nije dozvoljeno da fotografišu ili snimaju, osim ako voditelj i organizator nisu prethodno dali izričitu pisanu saglasnost.

Sva komunikacija, bilo verbalna bilo elektronska, mora se vršiti s poštovanjem i pristojnošću. Neprikladne poruke ili kontakti se neće tolerisati.

Organizacioni odbor zadržava pravo da preduzme sve potrebne radnje koje bi proistekle iz kršenja ovog Kodeksa ponašanja. To uključuje slanje izveštaja institucijama organizatorima i trajnu zabranu prisustva na svim budućim online konferencijama. Ukoliko ste svedok kršenja Kodeksa ponašanja, molimo vas da kontaktirate Organizacioni odbor na info@premc.org.