Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων, προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων εικόνας ..

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), με τον γαλλικό τροποποιημένο νόμο “Informatique et Libertés” της 6ης Ιανουαρίου 2018 και σύμφωνα με τον κανόνα 21.1, παρακαλούμε τους συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώνονται από το “Memorial de la Shoah” στην πλατφόρμα ZOOM για να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες :

Μην καταγράφετε πληροφορίες είτε με ήχο, βίντεο είτε με στιγμιότυπο οθόνης σχετικά με τους άλλους συμμετέχοντες, διοργανωτές ή καθηγητές κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συνεδρίων που διοργανώνονται από το “Memorial de la Shoah” στην πλατφόρμα ZOOM.

Μην διαχέετε πληροφορίες που λαμβάνονται από ήχο, βίντεο ή στιγμιότυπο οθόνης, σχετικά με άλλους συμμετέχοντες, διοργανωτές ή καθηγητές κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συνεδρίων που διοργανώνονται από το “Memorial de la Shoah” στην πλατφόρμα ZOOM.

Μην κοινοποιείτε ή μεταβιβάζετε σε κάποιον άλλο τους κωδικούς πρόσβασης που θα σας αποσταλούν για πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου και τις αίθουσες συνεδρίων.

Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας ενημερώσουν για μελλοντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα τρέχοντα θέματα εκπαίδευσης / συνεδρίου. Δεν θα γίνει καμία καταγραφή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι δεν θα καταγράψουν καμία συνεδρία και ότι δεν θα διατηρήσουν ή θα αποθηκεύσουν δεδομένα στο διαδίκτυο.

Συμμετέχοντας σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παραπάνω κανόνες και αποδέχονται τους όρους.