κωδικό δεοντολογίας

Το PremC είναι επαγγελματίας διοργανωτής συνεδρίων σε επιστημονικές συμβάσεις που παρέχει ένα σεβαστό, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την εμφάνιση, την εθνικότητα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, τη θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη προστατευμένη κατηγορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των ομιλητών, των εκθετών και του προσωπικού αναμένεται να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και σεβασμό προς άλλους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ή οποιοδήποτε άλλον συμμετέχει στο διαδικτυακό συνέδριο.

Εάν στους συμμετέχοντες παρέχονται εξατομικευμένα διαπιστευτήρια που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδικτυακό συνέδριο, αυτά τα διαπιστευτήρια είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ή το tablet τους για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση. Η παρακολούθηση της συνάντησης μέσω του κινητού τηλεφώνου τους απαγορεύεται.

Οι ζωντανές συνεδρίες κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης θα συντονίζονται. Οι ομιλητές θα πρέπει να σέβονται τις επιλογές του συντονιστή κατά την επιλογή των ερωτήσεων ή σχολίων, τη διαχείριση των ωρών συνεδρίας κ.λπ.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να σέβονται το απόρρητο των άλλων συμμετεχόντων και να απέχουν από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη εγγραφή ή φωτογραφία, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής κάθε άμεσων ή έμμεσων αλληλεπιδράσεων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με άλλους εκπροσώπους της συνάντησης. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν, εκτός εάν έχουν επιβεβαιωθεί εκ των προτέρων γραπτές συγκαταθέσεις από τον παρουσιαστή και τον διοργανωτή.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη ως συνέπεια οποιασδήποτε παραβίασης του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. Αυτό περιλαμβάνει την αναφορά σε ιδρύματα υποδοχής και τη μόνιμη απομάκρυνση απο οποιεσδήποτε μελλοντικές διαδικτυακές διασκέψεις. Σε περίπτωση παραβίασης του Κώδικα Συμπεριφοράς, τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή στο info@premc.org.