Politika privatnosti

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i sa izmenama i dopunama Zakona o informatici i slobodama Republike Francuske od 6. januara 2018. godine i u skladu sa Pravilom 21.1, ljubazno molimo sve učesnike vebinara koji organizuje Memorijal Holokausta (Mémorial de la Shoah) preko platforme ZOOM da poštuju sledeća pravila.

Nemojte da snimate podatke o učesnicima, organizatorima i predavačima, bilo u audio ili vizuelnom obliku, bilo snimkom ekrana u toku trajanja konferencije koju organizuje Memorijal Holokausta preko platforme ZOOM.

Nemojte da širite zvučne i video zapise, niti snimke ekrana koji sadrže informacije o ostalim učesnicima, organizatorima i predavačima u toku trajanja konferencije koju organizuje Memorijal Holokausta preko platforme ZOOM.

Nemojte da delite niti prenosite drugim licima lozinke koje će vam biti poslate kako biste mogli da pristupite Komandnoj tabli i konferencijskim salama. 

Organizatori izjavljuju da neće snimati konferencijske sesije i da neće čuvati ili snimati podatke na mreži.

Učešćem na ovom vebinaru, učesnici izjavljuju da su se upoznali sa gorenavedenim pravilima i da prihvataju sve uslove.