Polityka prywatności

Polityka prywatności odnośnie do plików elektronicznych, danych osobowych oraz praw do wizerunku..

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), francuską ustawą „Informatique et Libertés” z dnia 6 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami oraz zasadą 21.1 prosimy uczestników webinariów organizowanych przez „Memorial de la Shoah” na platformie ZOOM o stosowanie się do poniższych zasad:

Niezapisywanie w postaci audiowizualnej lub zrzutu z ekranu informacji dotyczących innych uczestników, organizatorów lub wykładowców podczas konferencji zdalnych organizowanych przez „Memorial de la Shoah” na platformie ZOOM.

Nierozpowszechnianie informacji dotyczących innych uczestników, organizatorów lub wykładowców zapisanych w postaci audiowizualnej lub zrzutu z ekranu podczas konferencji zdalnych organizowanych przez „Memorial de la Shoah” na platformie ZOOM.

Nieudostępnianie i nieprzekazywanie innym otrzymanych haseł dostępu do panelu sterowania i sal konferencyjnych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do powiadamiania o przyszłych wydarzeniach powiązanych z tematami obecnego szkolenia/konferencji. Konferencja nie będzie nagrywana.

Organizator oświadcza, że nie będzie nagrywał sesji w trakcie konferencji i nie będzie przechowywał żadnych danych online.

Uczestnictwo w webinarium oznacza zgodę na powyższe warunki.