Działania edukacyjne

Pod koniec każdego dialogu podczas seminarium, uczestnicy mogą wziąć udział w Działaniach Edukacyjnych (LA).

Polegają one na rozwoju dwustronnego modelu lekcji, który jest przeznaczony dla uczniów i który może być wdrożony w klasie. To konkretne wyniki pracy, które wynikają z wiedzy naukowej zdobytej podczas seminarium. Zespół wybranych uczestników będzie pracował przez 3 miesiące po szkoleniu pod nadzorem doradcy pedagogicznego i historycznego.

Wspomniane Działanie Edukacyjne będzie zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, 6 miesięcy po seminarium. Celem opracowania Działań Edukacyjnych jest przekazanie umiejętności, narzędzi pedagogicznych i wiedzy historycznej zdobytych podczas seminarium w Muzeum Pamięci Shoah. Jest to narzędzie stworzone przez nauczycieli dla nauczycieli.

Działania edukacyjne 2022: Ocalenie z Holocaustu: Drogi życia Maszy Feinstein i rabina Dawida Lifszyca

Angielski/Polish/Litewski

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z doradcą pedagogicznym, Renatą Ozorlic, pod adresem 

Renata.Ozorlic-Dominic@azoo.hr