Ako si nastaviť virtuálne pozadie v ZOOM-e

Pred schôdzou

Krok 1

Otvorte aplikáciu ZOOM a prihláste sa.

Krok 2

Prejdite do nastavení.

Krok 3

Vyberte možnosť Virtual background (virtuálne pozadie).

Krok 4

Kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu navrhovaných obrázkov pozadia a vyberte možnosť add image (pridať obrázok).

Krok 5

Prejdite na pozadie, ktoré ste vybrali, a kliknite na open (otvoriť).

Krok 6

Keď ste si vybrali obrázok pozadia, zatvorte okno.

Počas schôdze

Krok 1

Kliknite na šípku v pravom hornom rohu ikony Start video (spustiť video) a vyberte možnosť Choose Virtual Background (vybrať virtuálne pozadie).

Krok 2

Kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu navrhovaných obrázkov pozadia a vyberte možnosť add image (pridať obrázok).

Krok 3

Prejdite na pozadie, ktoré ste vybrali, a kliknite na open (otvoriť).

Krok 4

Keď ste si vybrali obrázok pozadia, zatvorte okno.