Ako odpovedať na anketu v ZOOM-e

Krok 1

Pripojte sa k schôdzi v ZOOM-e

Krok 2

Keď bude hostiteľ schôdze zdieľať anketu, zobrazí sa nová ikona Polling (anketa). Okno s anketou by sa malo otvoriť automaticky, ale ak sa tak nestane, alebo ak ho omylom zatvoríte, otvorte ho kliknutím na tlačidlo Polling.

Krok 3

Keď je okno ankety otvorené, vyberte si odpoveď (na niektoré otázky to môže byť niekoľko odpovedí) kliknutím na ňu.

Krok 4

Keď ste vybrali požadované možnosti, kliknite na Submit (odoslať), aby ste svoje odpovede potvrdili.

Krok 5

Takto vyzerá okno v ZOOM-e, keď odošlete odpoveď na anketu. Po zadaní odpovede už tlačidlo Polling nie je k dispozícii.

Krok 6 (voliteľný)

Hostiteľ stretnutia môže zdieľať výsledky hlasovania verejne a vy si ich môžete pozrieť.