Program i dokumenti

croatian_translation

Raspored

Ukoliko ste već posećivali ovu internet stranicu, preporučujemo vam da osvežite stranicu kako biste mogli da vidite ažurirane sadržaje.

Srijeda, 9. prosinca

 • 15,00 h                         
 • 15,30 h                         
 • 16,30 h                         
 • 17,00 h                         
 • 17,00 h                         
 • 18,10 h                         

Raspored (CET)

 • Otvorenje seminara
 • Plenarna sala

  Kontroverzne kulture sjećanja u Europi
  Ljiljana Radonić, Austrijska akademija znanosti, Beč
 • Stanka
 • Radionica 1

  Kultura sjećanja u graničnim regijama – prema uključivom, prekograničnom sjećanju
  Nadja Danglmaier, Sveučilište Klagenfurt, _erinnern.at_
 • Radionica 2

  Kako obraditi rasne predrasude?
  Fabrice Teicher, Mémorial de la Shoah
 • Kraj radnog dana

Rezimei predavanja i radionica

Preporučena literatura

Biografije

Pripremni dokumenti

Petak, 11. prosinca

 • 15,00 h                         
 • 15,30 h                         
 • 16,30 h                         
 • 17,00 h                         
 • 17,00 h                         
 • 18,10 h                         

Raspored (CET)

 • Izvješća vježbenika o prethodnom danu
 • Plenarna sala

  Izbjegli od nacizma u Jugoslaviji nakon državnog udara 1934.
  Prof.dr. Dušan Nećak, Sveučilište Ljubljana
 • Stanka
 • Radionica 1

  Preporuke Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) o podučavanju i učenju o holokaustu
  Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zadar
 • Radionica 2

  Sjećanje oslobađa: Mirovni dijalog u alpsko-jadranskoj regiji
  Werner Wintersteiner, Centar za mirovne studije, Sveučilište Klagenfurt
 • End of the working day

Rezimei predavanja i radionica

Preporučena literatura

Biografije

Pripremni dokumenti

Utorak, 15. prosinca

 • 15,00 h                         
 • 15,30 h                         
 • 16,30 h                         
 • 17,00 h                         
 • 17,00 h                         
 • 18,10 h                         

Raspored (CET)

 • Izvješća vježbenika o prethodnom danu
 • Plenarna sala

  Prijepori o Bleiburgu i događanjima u svibnju-lipnju 1945.
  Dr. Martina Grahek Ravančić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • Stanka
 • Radionica 1

  Trauma, identitet i sjećanje: Primjer koruških Slovenaca
  Daniel Wutti, Pedagoški fakultet, Klagenfurt
 • Radionica 2

  „To je istina – vidio sam na Netflixu” – Zašto je bavljenje kulturom povijesti u razredu ključno za učenje o holokaustu?
  Georg Marschnig, Institut za povijest, Sveučilište Graz
 • Kraj radnog dana

Rezimei predavanja i radionica

Preporučena literatura

Biografije

Pripremni dokumenti

Petak, 18. prosinca

 • 15,00 h                         
 • 15,30 h                         
 • 16,30 h                         
 • 17,00 h                         
 • 17,00 h                         
 • 18,10 h                         

Raspored (CET)

 • Izvješća vježbenika o prethodnom danu
 • Plenarna sala

  Poraće Drugoga svjetskog rata
  Keith Lowe
 • Stanka
 • Radionica 1

  Oblikovanje nastavnog plana
  Juraj Varga, CEDIN
 • Radionica 2

  Sudbina austrijskih Roma i Sinta tijekom holokausta (nastavni materijali)
  Herbert Brettl, Erinnern.at
 • Kraj radnog dana

Rezimei predavanja i radionica

Preporučena literatura

Biografije

Pripremni dokumenti