Edition 2021

Program & Documents

Schedule

If you have already visited this webpage in the past, we highly recommend refreshing the page in order to get the latest updates.

Thursday, April 22nd

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Prehľad harmonogramu (stredoeurópsky čas)

 • Otvorenie seminára
 • Plenary Room

  Základy stredovekého antijudaizmu
  Pierre Savy, École française de Rome
 • Prestávka
 • Workshop 1

  Antisemitizmus a sociálne siete
  Fabrice Teicher, Mémorial de la Shoah
 • Workshop 2

  Používanie digitálnych nástrojov pri výučbe a učení sa o holokauste
  Dr. Monika Mezei, stredná škola Berzsenyi
 • Koniec pracovného dňa

Zhrnutie prednášky/workshopu

Odporúčanie kníh

Životopis

Prípravný dokument

Friday, April 23rd

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Prehľad harmonogramu (stredoeurópsky čas)

 • Správy účastníkov z predchádzajúceho dňa
 • Plenary Room

  The turning point of Kamenets-Podolski
  dr. László Csősz, historian, Hungarian National Archives
 • Prestávka
 • Workshop 1

  Tiso/Horthy Regimes
  Denisa Nešťáková,Comenius University
  Borbala Klacsmann, University of Szeged
 • Koniec pracovného dňa

Zhrnutie prednášky/workshopu

Odporúčanie kníh

Životopis

Prípravný dokument

Monday, April 26th

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Prehľad harmonogramu (stredoeurópsky čas)

 • Správy účastníkov z predchádzajúceho dňa
 • Plenary Room

  Národné permutácie generického fašizmu na Slovensku a v Maďarsku
  Anton Hruboň, Univerzita Mateja Bela
 • Prestávka
 • Workshop 1

  Antisemitizmus a sociálne siete
  Fabrice Teicher, Mémorial de la Shoah
 • Workshop 2

  Používanie digitálnych nástrojov pri výučbe a učení sa o holokauste
  Dr. Monika Mezei, stredná škola Berzsenyi
 • Koniec pracovného dňa

Zhrnutie prednášky/workshopu

Odporúčanie kníh

Životopis

Prípravný dokument

Thursday, April 29th

 • 3:00 PM                         
 • 3:30 PM                         
 • 4:30 PM                         
 • 5:00 PM                         
 • 6:30 PM                         

Prehľad harmonogramu (stredoeurópsky čas)

 • Správy účastníkov z predchádzajúceho dňa
 • Plenary Room

  Mýtus Judeo-Boľševizmus
  Paul Hanebrink, Rudgert school of Arts and Sciences
 • Prestávka
 • Workshop 1

  Vytvorenie modelu vyučovacej hodiny
  Juraj Varga, CEDIN a Dr. Monika Mezei
 • Koniec pracovného dňa

Zhrnutie prednášky/workshopu

Odporúčanie kníh

Životopis

Prípravný dokument