Albanian-Flag

Program i dokumenta

Raspored

Ukoliko ste već posećivali ovu internet stranicu, preporučujemo vam da osvežite stranicu kako biste mogli da vidite ažurirane sadržaje.

Ponedeljak, 5. jul 2021.

 • 15h00                         
 • 15h30                         
 • 16h30                         
 • 17h00                         
 • 17h00                         
 • 18h30                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Otvaranje seminara
 • Uporedna analiza antisemitskih zakona na teritorijama bivše Jugoslavije i teritorijama okupiranim od strane Italije

  Mišo Dokmanović, Univerzitet Ćirilo i Metodije

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na makedonski, albanski i srpski
 • Pauza
 • Radionica br. 1

  Multiperspektivnost u podučavanju o holokaustu

  Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na makedonski
 • Radionica br. 2

  Nastava o holokaustu u kurikulumu Albanije

  Fatmiroshe Xhemali, Ministarstvo prosvete Albanije

  Jezik predavanja: albanski
  Sa prevodom na srpski
 • Kraj radnog dana

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta

Utorak, 6. jul 2021.

 • 15h00                         
 • 15h30                         
 • 16h30                         
 • 17h00                         
 • 17h00                         
 • 18h30                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Izveštaji o prethodnom danu
 • 1919-1938: Put Nemačke ka još jednom ratu

  Dmitar Tasić

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na albanski, srpski i makedonski
 • Pauza
 • Radionica br. 1

  Holokaust iz ugla očevidaca

  Mire Mladenovski, Euroclio

  Jezik predavanja: makedonski
  Sa prevodom na srpski
 • Radionica br. 2

  Smernice za nastavu o holokaustu Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust

  Loranda Miletić, ETTA

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na albanski i srpski
 • Kraj radnog dana

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta

Četvrtak, 8. jul 2021.

 • 15h00                         
 • 15h30                         
 • 16h30                         
 • 17h00                         
 • 17h00                         
 • 18h30                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Izveštaji o prethodnom danu
 • Iskrivljavanje činjenica o Holokaustu

  Robert Williams, USHMM

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na albanski, srpski i makedonski
 • Pauza
 • Radionica br. 1

  Analiza udžbenika i nastavnih materijala u oblasti podučavanja o holokaustu

  Aleksandra Popović, nastavnik u gimnaziji Svetozar Marković

  Jezik predavanja: srpski
  Sa prevodom na makedonski
 • Radionica br. 2

  Rodno nasilje tokom holokausta

  Denisa Nestakova, Univerzitet u Bratislavi

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na albanski i srpski
 • Kraj radnog dana

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta

Petak 9. jul 2021.

 • 15h00                         
 • 15h30                         
 • 16h30                         
 • 17h00                         
 • 17h00                         
 • 18h30                         

Pregled rasporeda (CEST time)

 • Izveštaji o prethodnom danu
 • Balkan i konačno rešenje

  Tal Bruttmann, Visoka školi za društvene nauke (EHESS)

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na albanski, srpski i makedonski
 • Pauza
 • Radionica br. 1

  Spašavanje Jevreja u okupiranoj Albaniji

  Andi Pinari, Univerzitet u Tirani

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na srpski
 • Radionica br. 2

  Izrada transnacionalne nastavne aktivnosti

  Juraj Varga, CEDIN

  Jezik predavanja: engleski
  Sa prevodom na makedonski i albanski
 • Kraj radnog dana

Rezime predavanja/radionice

Preporučena literatura

Biografija

Pripremna dokumenta