Albanian-Flag

Zonat e rrjetëzimit dhe pushimit​

Mirësevini n zonën e rrjetëzimit dhe pushimit!

Ju do të keni qasje në Dhomat e Diskutimit në secilin sesion të Rrjetëzimit dhe Pushimit në mënyrë që të keni mundësi të rrjetëzoheni sipas përshtatjes suaj me pjesëmarrësit e tjerë.

Këto dhoma do të hapen vetëm gjatë Sesioneve të Pushimit.

Dhomat e diskutimit

Mirësevini në dhomat tona të diskutimit! Në këto dhoma, do të keni mundësinë të flisni me pjesëmarrësit e tjerë.

Qëllimi i kësaj zone të rrjetëzimit është të bashkëveprojë në grupe të vogla. Nëse vëreni se dhoma është tashmë shumë e mbushur me njerëz, ju ftojmë me mirësi të lëvizni drejt një dhome tjetër.

Në dispozicion me 9 janar

Salla e diskutimit në shqip

Salla e diskutimit në maqedonisht

Salla e diskutimit në serbisht

Sala za portparole grupa​

Dhomat e diskutimit ndërkombëtar : Në dispozicion me 10 janar

Dhoma e diskutimit ndërkombëtar

Dhoma e diskutimit ndërkombëtar

Dhoma e diskutimit ndërkombëtar

Sala za portparole grupa