Kako možete da koristite opciju simultanog prevođenja u aplikaciji ZOOM?

Opcija za učesnike

Korak 1

Priključite se sastanku gde postoji opcija simultanog prevođenja.

Korak 2

Kada je organizator sastanka odredi prevodioca, nova ikonica „Simultano prevođenje“ će se pojaviti, kao i poruka da je dostupna opcija slušanja simultanog prevoda.

Korak 3

Kada kliknete na dugme „Simultano prevođenje“, moći ćete da odaberete jezik koji želite da slušate.

Korak 4

Naziv „Simultano prevođenje“ će se promeniti u ime jezika koji ste odabrali. Ako ponovo želite da promenite jezik koji slušate, kliknite na promenjeno dugme i ponovite isti postupak.

Korak 5 (opcija)

Prema unapred određenim parametrima, čućete odabran jezik sa 80% jačine, a originalni zvuk sa 20%. Ukoliko želite da isključite ili uključite originalan zvuk, kliknite na dugme sa nazivom jezika koji želite da slušate.

Opcija za prevodioce

Korak 6

Kada organizator sastanka odredi prevodioca, pojaviće se novi prozor sa notifikacijom. Kliknite na „OK“ kako biste počeli.

Korak 7

Novi meni će se pojaviti u dnu ekrana odakle ćete moći da izaberete jedan od dva jezika koji prevodite.

Korak 8

Potrebno je samo da kliknete na jedan ili drugi jezik kako biste mogli da prevodite. Za vreme sastanka, moći ćete da menjate jezike kad god poželite. Kada počnete da prevodite, vaš mikrofon mora da bude uključen.