Πώς να χρησιμοποιήσετε την διερμηνεία στο ZOOM

Διερμηνεία ως συμμετέχων

Βήμα 1

Λάβετε μέρος σε μια συνάντηση ZOOM όπου υποτίθεται ότι υποστηρίζεται η διερμηνεία..

Βήμα 2

Όταν εκχωρηθεί διερμηνέας από τον οικοδεσπότη της συνάντησης, θα εμφανιστεί ένα νέο εικονίδιο «Διερμηνείας» και ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα αναφέρει ότι είναι διαθέσιμη η δυνατότητα νέας μετάφρασης

Βήμα 3

Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Διερμηνεία”, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να ακούσετε.

Βήμα 4

Το κουμπί “Διερμηνεία” θα μετατραπεί στην επιλεγμένη γλώσσα. Για να αλλάξετε ξανά τη γλώσσα που θέλετε να ακούσετε, ακολουθήστε την προηγούμενη διαδικασία κάνοντας κλικ στο μεταμορφωμένο κουμπί.

Βήμα 5 (προαιρετικό)

Από προεπιλογή, θα ακούσετε την επιλεγμένη γλώσσα σε ένταση 80% και τον αρχικό ήχο σε ένταση 20%. Εάν θέλετε να κάνετε σίγαση / κατάργηση σίγασης του αρχικού ήχου, κάντε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή στο κουμπί γλώσσας.

Διερμηνεία ως διερμηνέας

Βήμα 6

Όταν ο οικοδεσπότης ορίζεται ως διερμηνέας για τη συνάντηση, θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που θα σας ειδοποιεί. Απλώς κάντε κλικ στο “Ok” για να ξεκινήσετε.

Βήμα 7

Θα ανοίξει ένα νέο μενού στο κάτω μέρος της οθόνης σας, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε μεταξύ των δύο γλωσσών που μεταφράζετε.

Βήμα 8

Απλώς κάντε κλικ σε μια γλώσσα ή την άλλη για να μεταφράσετε στην επιλεγμένη γλώσσα. Μπορείτε να αλλάξετε γλώσσες όσο θέλετε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της συνάντησης. Όταν θέλετε να ξεκινήσετε τη διερμηνεία. Βεβαιωθείτε ότι στο μικρόφωνό σας δεν έχει γίνει σίγαση.