Како се подесува вирутелна позадина на платформата Zoom

Пред состанокот

 Чекор 1

Отворете ја апликацијата ZOOM и логирајте се.

Чекор 2

Влезете во подесувањата (settings)

Чекор 3

Изберете „Virtual Background“

Чекор 4

Кликнете на икончето „+“ најгоре десно од екранот на кој се наоѓаат предложените позадини и изберете „add image“.

Чекор 5

Разгледајте ја позадината и кликнете на „Open“.

Чекор 6

Кога ќе ја изберете позадината, затворете го прозорецот.

За време на состанокот

Чекор 1

Кликнете на стрелката најгоре десно од „Start Video“ и изберете „Choose Virtual Background“

Чекор 2

Кликнете на икончето „+“ најгоре десно од екранот на кој се наоѓаат предложените позадини и изберете „add image“.

Чекор 3

Разгледајте ја позадината и кликнете на „Open“.

Чекор 4

Кога ќе ја изберете позадината, затворете го прозорецот.