Πώς να ρυθμίσετε ένα εικονικό φόντο στο ZOOM

Πριν την συνάντηση

Βήμα 1

Ανοίξτε την εφαρμογή Zoom και συνδεθείτε.

Βήμα 2

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις.

Βήμα 3

Επιλέξτε “Εικονικό φόντο”.

Βήμα 4

Κάντε κλικ στο εικονίδιο “+” πάνω δεξιά από τις προτεινόμενες εικόνες φόντου και επιλέξτε “προσθήκη εικόνας”.

Βήμα 5

Περιηγηθείτε στο φόντο που έχετε επιλέξει και κάντε κλικ στο “άνοιγμα”.

Βήμα 6

Όταν επιλέξετε την εικόνα φόντου, κλείστε το παράθυρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης

Βήμα 1

Κάντε κλικ στο βέλος πάνω δεξιά στο “Έναρξη βίντεο” και επιλέξτε “Επιλογή εικονικού φόντου”.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο “+” πάνω δεξιά από τις προτεινόμενες εικόνες φόντου και επιλέξτε “προσθήκη εικόνας”.

Βήμα 3

Περιηγηθείτε στο φόντο που έχετε επιλέξει και κάντε κλικ στο “άνοιγμα”.

Βήμα 4

Όταν επιλέξετε την εικόνα φόντου, κλείστε το παράθυρο.