Si të vendosni një sfond virtual në ZOOM

Para Takimit

Hapi 1

Hapeni aplikacionin Zoom dhe regjistrohuni.

Hapi 2

Hapni konfigurimin.

Hapi 3

Zgjedhni “Sfondin virtual.

Hapi 4

Klikoni në ikonën “+” në anën e djathtë të imazhit të dhënë sfondit, dhe selektoni “shto imazhin”.

Hapi 5

Shfletoni sfondin e selektuar dhe kloni në “hape”.

Hapi 6

Kur të keni zgjedhur imazhin e sfondit, mbyllni dritaren.

Gjatë takimit

Hapi 1

Klikoni në shigjetën në anën e djathtë lartë të “Fillo Videon” dhe selektoni “Zgjedh sfondin virtual”.

Hapi 2

Klikoni në ikonën “+” në anën e djathtë lartë të imazhit të dhënë të sfondit, dhe selektoni “shto imazhin”.

Hapi 3

Shfletoni sfondin të cilin e keni zgjedhur dhe klikoni në “hape”.

Hapi 4

Kur të keni zgjedhur imazhin e sfondit, mbyllni dritaren.