Jak stworzyć wirtualne tło w ZOOM

Przed spotkaniem

Krok 1

Otwórz aplikację ZOOM i zaloguj się.

Krok 2

Przejdź do ustawień.

Krok 3

Wybierz „Wirtualne tło”.

Krok 4

Kliknij ikonę „+” w prawym, górnym rogu proponowanych obrazów tła i wybierz „dodaj obraz”.

Krok 5

Wyszukaj wybrane tło i kliknij „otwórz”.

Krok 6

Po dokonaniu wyboru obrazu tła zamknij okno.

Podczas spotkania

Krok 1

Kliknij strzałkę u góry na prawo od ikony „Rozpocznij wideo” i wybierz funkcję „Wybierz wirtualne tło”.

Krok 2

Kliknij ikonę „+” w prawym, górnym rogu proponowanych obrazów tła i wybierz „dodaj obraz”.

Krok 3

Wyszukaj wybrane tło i kliknij „otwórz”.

Krok 4

Po dokonaniu wyboru obrazu tła zamknij okno.