Kako se na platformi ZOOM daje odgovor u anketi

Korak 1

Priključite se sastanku na platformi ZOOM.

Korak 2

Kada organizator sastanka podeli anketu sa učesnicima, nova ikonica „Anketa“ će se pojaviti. Pojaviće se novi prozor u kom će se videti anketa. Ukoliko se taj prozor ne otvori ili ukoliko ga slučajno zatvorite, kliknite dugme „Anketa“ kako bi se otvorio.

Korak 3

Kada je otvoren prozor sa anketom, odaberite odgovor koji želite da date (u nekim pitanjima treba da odaberete jedan od ponuđenih odgovora) i kliknite na njega.

Korak 4

Kada odaberete željenu opciju, kliknite na „Prosledite“ kako biste potvrdili dati odgovor.

Korak 5

Ovako izgleda prozor u aplikaciji ZOOM kada odgovorite na pitanje. Dugme „Anketa“ neće biti dostupno kada prosledite vaš odgovor.

Korak 6 (opcija)

Ukoliko organizator sastanka želi, ima mogućnost da podeli rezultate glasanja sa učesnicima, te ćete moći da vidite rezultate ankete.