Jak odpowiedzieć na ankietę w ZOOM

Krok 1

Przyłącz się do spotkania w ZOOM

Krok 2

Kiedy gospodarz spotkania udostępni ankietę, pojawi się nowa ikona „Ankieta”. Okno ankiety powinno otworzyć się automatycznie, ale jeśli się nie otworzy lub jeśli przez pomyłkę zamkniesz okno ankiety, kliknij przycisk „Ankieta”, żeby otworzyć okno.

Krok 3

Kiedy okno ankiety jest otwarte, wybierz odpowiedź, jakiej chcesz udzielić (w przypadku niektórych pytań można udzielić kilka odpowiedzi), klikając właściwą propozycję.

Krok 4

Po wyborze właściwych opcji kliknij przycisk „Wyślij”, żeby zatwierdzić swoje odpowiedzi.

Krok 5

Tak wygląda okno ZOOM po tym, jak odpowiesz na ankietę. Zauważ, ze przycisk „Ankieta” nie jest widoczny po wysłaniu odpowiedzi.

Krok 6 (opcjonalny)

Gospodarz spotkania może, jeśli zechce, udostępnić publicznie wyniki ankiety i wtedy będą one widoczne dla Ciebie.